maart 2017

Wat verandert er voor u bij onder bewindstelling?

Door |2017-03-19T20:54:00+01:00maart 19th, 2017||

Op het moment dat u onder bewindvoering gesteld bent, gaan er voor u een aantal dingen veranderen. Dit betekent dat u niet meer als enige over uw financiën kan beslissen. Uw bewindvoerder zal een brief sturen naar de instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft. In deze brief wordt uitgelegd dat uw vermogen […]

Is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor de schulden?

Door |2017-03-19T20:54:00+01:00maart 19th, 2017||

Schulden behoren in principe tot de financiën van de klant. Mochten de reeds bekende schulden niet binnen 3 jaar binnen het huidige budget in te passen zijn, of u maakt nieuwe schulden en de bewindvoerder kan deze niet uit uw budget voldoen, dan moeten de schulden via een schuldhulpverleningstraject bij de kredietbank worden ingediend. Is […]

Wanneer eindigt de taak van een bewindvoerder, curator of mentor?

Door |2018-10-01T10:08:14+01:00maart 19th, 2017||

Indien de cliënt overlijdt.

De bewindvoering, de curatele of het mentorschap kan ook worden beëindigd door een opheffingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal de maatregel over het algemeen alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen ervan ten grondslag lag, niet meer van toepassing is […]

Wanneer is het verstandig om als begeleider bewindvoering aan te vragen voor je cliënt?

Door |2017-03-19T20:54:28+01:00maart 19th, 2017||

Ingeval de cliënt de administratie niet meer kan overzien; de post wordt niet meer  geopend door de cliënt. Of als er betalingsachterstanden zijn ontstaan; de cliënt geeft aan dat hij geldtekort heeft. Indien er voor de cliënt  een schuldsanering moet worden aangevraagd of reeds is ingesteld en het noodzakelijk is dat het beheer van de […]

Wat houdt mentorschap in?

Door |2017-03-19T20:54:28+01:00maart 19th, 2017||

Tijdens het mentoraat is de betrokkene onbevoegd om zelf rechtshandelingen te verrichten die betrekking hebben op zijn verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De betrokkene wordt in dit soort rechtshandelingen door de mentor vertegenwoordigd.

Ga naar de bovenkant