Ja, dat kan mits er gegronde redenen zijn, mochten deze redenen er zijn dan kan er een ontslagverzoek worden ingediend bij de kantonrechter.