maart 2017

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en een WSNP bewind?

Door |2017-03-19T20:19:08+01:00maart 19th, 2017|

Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter, en is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die de rechter gebruikt om uw schulden te saneren. Dit kan pas worden […]

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?

Door |2017-03-19T20:18:08+01:00maart 19th, 2017|

Afhankelijk van de complexiteit van de (financiële) situatie kan de aanvraag binnen 2 tot 6 weken bij de kantonrechter ingediend worden. De rechtbank beslist (meestal) binnen zes weken

Aan welke voorwaarden dient een aanvraag bewindvoering te voldoen?

Door |2017-03-19T20:17:17+01:00maart 19th, 2017|

De cliënt moet medewerking willen verlenen. Indien dat echt niet kan, kan bewindvoering via de zorginstelling waaronder cliënt valt of de Officier van Justitie worden aangevraagd. Er moet een geregeld inkomen zijn. De schuldenlast moet te overzien zijn (= af te lossen binnen budget in max. 36 maanden). Schuldenlasten welke niet meer inpasbaar zijn in […]

Hoe kan ik iemand aanmelden?

Door |2017-03-19T20:16:49+01:00maart 19th, 2017|

Bel ons als u iemand wilt aanmelden voor bewindvoering, curatele of mentorschap. Ons telefoonnummer is 020-3377111. U kunt natuurlijk ook altijd een email sturen naar info@goedhartamsterdam.nl

Wat kost het?

Door |2017-03-19T20:54:00+01:00maart 19th, 2017||

De kosten van bewindvoering en curatele zijn vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. U vindt de tarieven hier op onze website.

Wat wordt onder bewind gesteld?

Door |2017-03-19T20:14:23+01:00maart 19th, 2017|

Alle goederen van een meerderjarige kunnen onder bewind worden gesteld. Onder goederen wordt verstaan: banksaldo, loon, pensioen, uitkering, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed.

Ga naar de bovenkant