maart 2017

Wanneer eindigt de taak van een bewindvoerder, curator of mentor?

Door |2018-10-01T10:08:14+01:00maart 19th, 2017||

Indien de cliënt overlijdt.

De bewindvoering, de curatele of het mentorschap kan ook worden beëindigd door een opheffingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal de maatregel over het algemeen alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen ervan ten grondslag lag, niet meer van toepassing is […]

Wanneer is het verstandig om als begeleider bewindvoering aan te vragen voor je cliënt?

Door |2017-03-19T20:54:28+01:00maart 19th, 2017||

Ingeval de cliënt de administratie niet meer kan overzien; de post wordt niet meer  geopend door de cliënt. Of als er betalingsachterstanden zijn ontstaan; de cliënt geeft aan dat hij geldtekort heeft. Indien er voor de cliënt  een schuldsanering moet worden aangevraagd of reeds is ingesteld en het noodzakelijk is dat het beheer van de […]

Wat houdt mentorschap in?

Door |2017-03-19T20:54:28+01:00maart 19th, 2017||

Tijdens het mentoraat is de betrokkene onbevoegd om zelf rechtshandelingen te verrichten die betrekking hebben op zijn verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De betrokkene wordt in dit soort rechtshandelingen door de mentor vertegenwoordigd.

Ga naar de bovenkant