Klachtenformulier inzake AVG

 

Klacht over het gebruik van persoonsgegeven door Goedhart Amsterdam.

Heeft u een klacht over hoe (een medewerker van) Goedhart Amsterdam omgaat met uw Persoonsgegevens? Dan kunt u daarover een schriftelijke klacht indienen.

Vermeld in uw schriftelijke klacht in ieder geval de volgende gegevens:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw telefoonnummer
  • uw handtekening
  • een kopie van uw legitimatie bewijs *
  • de datum van het indienen van uw klacht en evt datum van het voorval waarover u uw klacht indient
  • een omschrijving/toelichting van de gedraging waarover u klaagt

U kunt uw klacht versturen naar:

Goedhart Amsterdam B.V. bewind & curatele
Afdeling AVG
Postbus 56795
1040 AT AMSTERDAM

We reageren zo snel mogelijk op uw klacht, uiterlijk binnen vier weken.

Goedhart Amsterdam BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

(*) Om er zeker van te zijn dat het klacht door u zelf wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u hiervoor de volgende gegevens onleesbaar te maken:

  • Paspoortnummer of rijbewijsnummer
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • In geval van paspoort: de machine readablel (MRZ) zone zwart, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort