Goedhart Amsterdam

Goedhart Amsterdam BV is een kantoor voor bewindvoering, curatele en mentorschap en opgericht door Brigitte Goedhart. Brigitte heeft ervaring in dit vakgebied sinds 2008 en daarvoor ruim 20 jaar in de financiële en zakelijke dienstverlening.

Vanuit onze locatie te Amsterdam bieden wij onze dienstverlening aan cliënten en instanties.

Onze werkwijze is professioneel, laagdrempelig met persoonlijke aandacht. Voor onze cliënten zijn we duidelijk in wat mogelijk is. Dat is niet altijd de boodschap die men wil horen maar wel noodzakelijk om de belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Lid BpBi

logo BPBI

Wij werken volgens de kwaliteitsnormen van de branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI).

De Nederlandse maatschappij is continu in beweging, ook als het om de wet- en regelgeving gaat. Mensen die door hun geestelijke en lichamelijke beperkingen niet voldoende voor hun belangen kunnen opkomen, raken vaak achtergesteld en verstrikt in procedures en regelgevingen. Als deze mensen niet kunnen terugvallen op hulp uit hun directe omgeving, familie, vrienden of andere mantelzorgers, kan een professionele bewindvoerder, curator of mentor hen een uitkomst bieden. Onder Diensten treft u een korte toelichting op de vraag wat bewindvoering, curatele en mentorschap inhoudt.

Met deze website willen wij u op hoofdlijnen informeren over onze dienstverlening.
Onder Downloads & Links treft u verwijzingen naar meer gedetailleerde informatie over de drie beschermingsmaatregelen en andere interessante informatie.