Schulden behoren in principe tot de financiën van de klant. Mochten de reeds bekende schulden niet binnen 3 jaar binnen het huidige budget in te passen zijn, of u maakt nieuwe schulden en de bewindvoerder kan deze niet uit uw budget voldoen, dan moeten de schulden via een schuldhulpverleningstraject bij de kredietbank worden ingediend. Is aflossing wel mogelijk binnen het budget, dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing. <<