Indien de cliënt overlijdt.

De bewindvoering, de curatele of het mentorschap kan ook worden beëindigd door een opheffingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal de maatregel over het algemeen alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen ervan ten grondslag lag, niet meer van toepassing is en u in staat bent zelfstandig verder te gaan.