Algemeen
Onze dienstverlening bestaat uit

  • bewindvoering,
  • curatele en
  • mentorschap.

Deze diensten hebben als algemeen kenmerk dat het rechtsmaatregelen zijn. De kantonrechter beoordeelt het verzoek tot onderbewindstelling, ondercuratelestelling of instelling van het mentorschap. Het zijn beschermingsmaatregelen: ze dienen ter bescherming van degene voor wie het instellen van één van deze maatregelen noodzakelijk is. Bescherming tegen zichzelf omdat zij geestelijk niet in staat zijn hun financiële – en/of persoonlijke situatie te overzien. Zij kunnen financieel benadeeld worden door hun beperking of zelfs misbruikt worden door mensen in hun omgeving die van hun kwetsbare situatie op de hoogte zijn.

Voor wie?
Onze doelgroepen zijn mensen uit alle leeftijdscategorieën die te maken hebben met een verstandelijke beperking, psychische stoornissen of een psychiatrische achtergrond. Of voor mensen met de diagnose (beginnende) dementie of lijden aan de ziekte van Alzheimer.

Voor de aanvraagprocedure van een van de rechtsmaatregelen kunt u zich verder verdiepen via de link: meer informatie over de aanvraagprocedure. Het instellen van het bewind, de curatele of het mentorschap kan alleen door een uitspraak van een kantonrechter. Deze uitspraak wordt schriftelijk vastgelegd in een zogenaamde beschikking.

BEWINDVOERING

Bij instelling van het bewind wordt gelijktijdig een bewindvoerder benoemd.

Alles over Bewindvoering

CURATELE

Het verschil ten opzichte van het bewind is, dat curatele verder gaat dan het behartigen van de financiële belangen van iemand

Alles over Curatele

MENTORSCHAP

Mentorschap wordt veelal geassocieerd met een persoonlijke begeleider van iemand met beperkingen.

Alles over Mentorschap