Op het moment dat u onder bewindvoering gesteld bent, gaan er voor u een aantal dingen veranderen. Dit betekent dat u niet meer als enige over uw financiën kan beslissen. Uw bewindvoerder zal een brief sturen naar de instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft. In deze brief wordt uitgelegd dat uw vermogen onder bewind is gesteld. Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt, kan dus niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam.