Beschermingsbewind is bedoeld om uw financiële belangen te behartigen. Bij curatele gaat het ook om zaken die niet met financiën te maken hebben. Bij curatele wordt u handelingsonbekwaam.