bewindvoering

Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van degene die onder bewind is gesteld. De betrokkene heeft bijvoorbeeld moeite om zijn financiën op orde te houden, als gevolg van zijn psychische of lichamelijke toestand.

curatele

 Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en waar beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat.  Een curator beslist dan over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

mentorschap

Tijdens het mentoraat is de betrokkene onbevoegd om zelf rechtshandelingen te verrichten die betrekking hebben op zijn verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De betrokkene wordt hierin door de mentor vertegenwoordigd.

Kernwaarden