Ingeval de cliënt de administratie niet meer kan overzien; de post wordt niet meer  geopend door de cliënt. Of als er betalingsachterstanden zijn ontstaan; de cliënt geeft aan dat hij geldtekort heeft. Indien er voor de cliënt  een schuldsanering moet worden aangevraagd of reeds is ingesteld en het noodzakelijk is dat het beheer van de financien bij een bewindvoerder ligt ter voorkoming van nieuwe schulden.