Afhankelijk van de complexiteit van de (financiële) situatie kan de aanvraag binnen 2 tot 6 weken bij de kantonrechter ingediend worden. De rechtbank beslist (meestal) binnen zes weken