De kosten van bewindvoering en curatele zijn vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. U vindt de tarieven hier op onze website.