De cliënt moet medewerking willen verlenen. Indien dat echt niet kan, kan bewindvoering via de zorginstelling waaronder cliënt valt of de Officier van Justitie worden aangevraagd. Er moet een geregeld inkomen zijn. De schuldenlast moet te overzien zijn (= af te lossen binnen budget in max. 36 maanden). Schuldenlasten welke niet meer inpasbaar zijn in het budget dienen via een apart traject gesaneerd te worden (bijv. WSNP)