De Kantonrechter heeft op 19-11-2019 het volgende uitgesproken:

Namens uw organisatie Goedhart Amsterdam B.V. diende u op 24 juli 2019 bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (het LKB) een verzoek tot handhaving in om professioneel bewindvoerder, curator en/of mentor te mogen blijven. Het LKB heeft uw verzoek in goede orde ontvangen, op inhoud gecontroleerd en hier correspondentie met u over gevoerd.

Ik ben tot het oordeel gekomen dat uw organisatie over het jaar 2018 voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren). Dat betekent dat ik uw verzoek tot handhaving honoreer.

 

 

Het vereniging bureau van BPBI heeft op 24-7-2019 gemeld:

Wij hebben de stukken die u aanleverde t.b.v. de jaarlijkse kwaliteitscontrole over 2018 beoordeeld. De beoordeling is positief afgerond.

 

Daarmee voldoet Goedhart Amsterdam BV aan beide audits over 2018 en mogen wij onze werkzaamheden in 2020 voortzetten.