Op 13 februari jl. vond de lancering van het ‘Convenant Kwaliteit Beschermingsbewind’ bij de gemeente Amsterdam plaats. Dit convenant richt zich in eerste instantie specifiek op schuldenbewind. In aanloop naar dit convenant is er middels een pilot onderzocht hoe de samenwerking tussen gemeente en bewindvoerder geoptimaliseerd kon worden. Aan deze pilot hebben acht beschermingsbewindvoerderskantoren deelgenomen, waaronder een aantal BPBI-leden. BPBI is ook gevraagd om input voor het convenant en de gemeente Amsterdam heeft informatie en ervaringen opgehaald bij de gemeente Rotterdam.

Met het convenant wordt beoogd om voor mensen die onder schuldenbewind staan de schuldsituatie zo snel mogelijk te beëindigen of om voor deze mensen een perspectief op een schuldenvrij bestaan te creëren. Wethouder van Amsterdam Marjolein Moorman (Armoede): “In de afgelopen jaren hebben we een enorme toename gezien van Amsterdammers die niet meer op eigen kracht uit de schulden komen. Een bewindvoerder kan dan financiële rust bieden en erger voorkomen. Maar dan moeten bewindvoerders wel over de juiste kwaliteiten beschikken. Het is dan ook goed dat we nu eisen gaan stellen aan bewindvoerders, zodat we mensen met schulden beter en sneller kunnen helpen.”

Het convenant werkt in essentie als volgt:

Taakverdeling bewindvoerder en MaDi (Maatschappelijke dienstverlener)
Bewindvoerder:
1. Start bewind. Bewindvoerder kijk naar brede hulpvraag en neemt contact op met MaDi.
2. Aanvraag minnelijke schuldsanering (Msnp)
3. Laatste jaar schuldenbewind. Aanmelden cliënt voor uitstroomtraject bij de MaDi.

MaDi:
1. Start bewind. MaDi zet in op gedrag, vaardigheden en overige levensgebieden.
2. Niet geslaagde minnelijk schuldsanering (Msnp)? MaDi verzorgt aanvraag dwangakkoord en Wsnp.
3. Laatse jaar schuldenbewind. In het uitstroomtraject stelt de MaDi een plan op naar financiële zelfredzaamheid.

KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren)
1. Alle klanten (100%) worden bij start schuldenbewind ook aangemeld bij de MaDi voor hulpverleningstraject.
2. Per jaar wordt minimaal 5% van het totaal aantal cliënten, aangemeld voor een uitstroomtraject bij de MaDi.
3. 80% van de dossiers worden binnen 12 maanden aangemeld bij het GKA (Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam).
4. Van de aan het GKA aangeleverde dossiers voldoen minimaal 95% aan de kwaliteitseisen van het GKA.

Meerwaarde convenant
1. Bewindvoerder kan cliënten direct aanmelden bij het GKA. Hoeft dus niet langer via de MaDi.
2. Bij vragen wordt er doorverwezen naar convenant partners.
3. Meerjarige verstrekking bijzondere bijstand. Dit punt moet nog bestuurlijk geaccordeerd worden binnen de gemeente Amsterdam, maar is wel het streven.

Vrijdag 28 februari tekenen als deelnemers aan de pilot BPBI-leden Goedhart Amsterdam bewind & curatele, Goedhart Bewind en Beaufin bij wethouder Marjolein Moorman het convenant.

Bron: nieuwsflits BPBI 26-2-2020