28- februari 2020 werd het convenant Kwaliteit Beschermingsbewind tussen de Gemeente Amsterdam en vier bewindvoerderskantoren getekend.

Hieronder uitleg van het Convenant:

Amsterdam zoekt samenwerking op met bewindvoerders

Amsterdam gaat intensiever samenwerken met bewindvoerders en de instellingen voor maatschappelijke dienstverlening. Dat staat in het convenant ‘Kwaliteit Beschermingsbewind’ dat op 28 februari ondertekend gaat worden. Dit houdt in dat Amsterdammers in bewind sneller en effectiever worden geholpen met hun schulden.

Daarnaast wordt er niet alleen naar schulden gekeken maar naar ook andere problemen. Hiermee doen we er alles aan om te zorgen dat een kwetsbare groep de ondersteuning krijgt die ze nodig heeft.

Toename problematische schulden

Steeds meer Amsterdammers staan onder beschermingsbewind: in 2014 werd door een wetswijziging  het aantal mensen dat onder bewind valt uitgebreid: mensen die het niet lukt om op eigen kracht uit de schulden te komen of succesvol een schuldhulpverleningsproces te doorlopen. Een groot deel van hen kampt met problematische schulden.

Recente cijfers: van bijna 10.000 inwoners onder bewind in 2016 is dit aantal nu opgelopen tot bijna 15.000. Dit zijn Amsterdammers die hulp nodig hebben bij hun financiën. Vaak gaat het om mensen met lichamelijke en of verstandelijke problematiek, zoals laaggeletterdheid of Alzheimer.

Afspraken

Met dit convenant zorgt Amsterdam dat Amsterdammers in schuldenbewind kunnen rekenen op goede dienstverlening en ondersteuning.

De drie belangrijkste punten uit het convenant zijn:

  1. Verhogen van de kwaliteit van beschermingsbewind: bewindvoerders die mee doen, moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Zo moeten zij bijvoorbeeld naast de inschrijving bij een landelijk kwaliteitsbureau, zich ook aansluiten bij een branche-, beroeps- en/of belangenvereniging;
  2. Een sneller schuldhulpverleningsproces: door het wegnemen van schakels komen schuldregelingen sneller tot stand. Het wordt voor bewindvoerders mogelijk om zelf een aanvraag in te dienen voor een minnelijke schuldsanering bij de Kredietbank. Voorheen konden bewindvoerders alleen via de MaDi een aanvraag indienen.
  3. Betere ondersteuning van klanten naar financiële zelfredzaamheid. Omdat schulden niet alleen komen, zijn in het convenant vaste momenten genoemd waarop een bewindvoerders samen met MaDi naar de hulpvraag van de klant gaat kijken. Voor een deel van de klanten is uitstroom uit bewind een uiteindelijk doel.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het convenant en de convenantpartners van de gemeente naar de pagina voor bewindvoerders of stuur een mail naar: beschermingsbewind@amsterdam.nl

Bron: https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/nieuws-sociaal/amsterdam-zoekt-samenwerking/